Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'

De stichting Senioren Residenties Drechtstreek SliedrechtGFG-START2

GreenforGrey maakt het voor deze instellingen / organisaties mogelijk, door middel van sponsoring door betrokken relaties, zonnepanelen te plaatsen. De ‘terug verdien tijd’ wordt door de sponsoring aanzienlijk gereduceerd en hierdoor wordt het voor de instellingen / organisaties mogelijk bedrijfskundig verantwoord te investeren. Voorwaarde is dat ook ‘laaghangend fruit’ ten behoeve van verduurzaming / energiebesparing in de betreffende gebouwen wordt geplukt.

De deelnemende instellingen / organisaties voeren hierdoor een deel van hun gewenste duurzaamheidsbeleid uit.

De sponsorende bedrijven compenseren door deze fictieve aankoop van groene stroom a.h.w. een deel van hun milieubelastende activiteiten en verhogen door deelname aan ‘Green for Grey’ hun duurzaamheidsimago.

Een overeenkomst met SRD over de plaatsing van zonnepanelen is uitgewerkt. Ook zijn er toezeggingen van sponsoren.

De stichting Senioren Residenties Drechtstreek te Sliedrecht exploireert bijna 200 senioren appartementen in twee residenties. De bewoners van deze residenties wonen daar zelfstandig, met de zekerheid van zorg en andere diensten, indien daar behoefte aan be- of ontstaat. Zij heeft op dit moment een duurzame revitalisatie van haar serviceflats in uitvoering. Dit past in haar beleid om voortdurend innovatieve duurzame kwaliteit te leveren in huisvesting en zorg voor ouderen.

In het duurzaamheidsbeleid van de Stichting Drechtstreek past ook naadloos de verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het plukken van laaghangend fruit t.b.v. energiebesparing.

GreenforGrey maakt de gewenste plaatsing van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen mogelijk. De uitwerking vindt op dit moment plaats in samenwerking met CSRE.

GFG-START3 GFG-START4

 

 

 

 

 

 

 

Klimaatservice Holland BV, Elektro-service Holland BV en BM Van Houwelingen hebben zich bereid verklaard als sponsor op te treden.

Deze bedrijven tonen hierdoor hun maatschappelijke betrokkenheid, hun inzet voor duurzaamheid en hun activieve betrokkenheid in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.