Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'
 • Masterclass voor leden Raad van Toezicht van maatschappelijke instellingen inzake vastgoed:
  ‘toezicht op maatschappelijk vastgoed’.

Inleiding: Bestuur en toezicht van zorg‐ , onderwijs‐ en andere maatschappelijke instellingen worden de laatste jaren door veranderende wet‐ en regelgeving en marktwerking gedwongen zich meer toe te leggen op ondernemerschap. 

Een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen is vastgoed. Dit betreft de gebouwen, terreinen en infra‐structuur. Strategische inzet van vastgoed bepaalt mede in belangrijke mate het succes of het falen van de Instelling. Het is een open deur dat er veel misgaat bij de keuzes en besluiten inzake vastgoed. Goed bestuur vraagt zeker in deze tijd kritische toezichthouders !

 • Deze masterclass is daarom een must voor alle toezichthouders van maatschappelijke instellingen. Uiteraard zijn bestuurders ook welkom !

Doel: Deze masterclass geeft toezichthouders in één dag inzicht in de belangrijkste principes van vastgoed als bedrijfsmiddel. 

Dit betreft de bedrijfskundige, financiële en juridische aspecten van strategie, performance en exploitatie van vastgoed. 

Ook zullen de belangrijkste aspecten van energie en duurzaamheid worden toegelicht. 

Na deze dag kunnen de toezichthouders door middel van kritische vragen ‘hun’ bestuurders scherp houden op dit belangrijke onderwerp.

Programma:                

 • Vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel  
 • Beleggen in maatschappelijk vastgoed  
 • Toetsingscriteria van beslismomenten in het vastgoedproces  

Lunchbuffet 

 • Verbeteren en besparen in / met maatschappelijk vastgoed  
 • Zin en onzin t.a.v. duurzaamheid  

Sprekers:   

 • Ad van Driel MRE FRICS, vastgoeddeskundige met diverse advies‐ en toezichtfuncties     
 • Prof. Dr. Peter van Gool FRICS, hoofd onroerend goed SPF Beheer en hoogleraar vastgoedeconomie UvA    
 • drs. J. Poot MBA, directeur vastgoed TU Delft 
 • Johan Paul, directeur Coresta Healthcare
 • Drs. Wim Fieggen, expert in  duurzaam vastgoed     

Panel met sprekers over ‘toezicht nieuwe stijl’. ‘Hoe kunnen verkeerde beslissingen t.a.v. investering en exploitatie van gebouwen of huisvesting worden voorkomen door scherp toezicht’
Voorzitter: Ad van Driel MRE FRICS

Inleiding:
Prof. Dr. C.W.P.M. Blom, vml. Rector
Magnificus Nijmegen University, diverse advies- en toezichtfuncties
Organisatie: ‘Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid’( IVVD) i.s.m. ‘Consultancy for Sustainable Real Estate’ (CSRE)

Plaats:
Nyenrode Business University

Datum:
27 mei 2013
Kosten: 495,- excl BTW, incl. literatuur.
Literatuur: 
Strategische inzet van Vastgoed – over duurzaam beleid en management
Auteur Ad van Driel MRE FRICS
Onroerend Goed als belegging;
Auteur Prof. Dr. P. Van Gool FRICS, c.s.
 • U kunt u HIER  (ConsultancySRE©gmail•com)   via email inschrijven
 • U kunt het volledige dagprogramma met tijden etc. HIER downloaden in PDF formaat.