Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'

PERSBERICHT

GFG-START


De heer Ad de Waard (rechts), wethouder gemeente Sliedrecht, feliciteert de heer Ad van Driel,
directeur CSRE , met de landelijke primeur van ‘Green for Grey’.

GreenforGrey een nieuwe impuls voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Hendrik-Ido-Ambacht, 13 november 2013

Op 12 november 2013 heeft wethouder Ad de Waard van de gemeente Sliedrecht het eerste project van GreenforGrey gelanceerd. Bij deze enige achtergrondinformatie van de initiator ‘Consultancy for Sustainable Real Estate’ (CSRE), de methodiek GreenforGrey , de eerste deelnemende organisatie en de sponsoren.

 

‘Consultancy for Sustainable Real Estate’ (CSRE) is in 2011 opgericht door Ad van Driel MRE FRICS.

CSRE adviseert inzake vastgoed strategie, -management en -beleggingen en Corporate (Governmental) Real Estate Management, stimuleert en inspireert tot verduurzaming, verzorgt opleidingen op maat en begeleidt bedrijven en mensen bij duurzame vernieuwing.

CSRE is initiatiefnemer, eigenaar en coördinator van GreenforGrey.

GreenforGrey maakt het voor maatschappelijke instellingen / organisaties mogelijk, door middel van sponsoring door betrokken relaties, zonnepanelen te plaatsen. De ‘terug verdien tijd’ wordt door de sponsoring aanzienlijk gereduceerd en hierdoor wordt het voor de instellingen / organisaties mogelijk bedrijfseconomisch verantwoord te investeren. Voorwaarde is dat ook ‘laaghangend fruit’ ten behoeve van verduurzaming / energiebesparing in de betreffende gebouwen wordt geplukt.

De deelnemende instellingen / organisaties voeren hierdoor een deel van hun gewenste duurzaamheidsbeleid uit.

De sponsorende bedrijven compenseren door deze fictieve aankoop van groene stroom a.h.w. een deel van hun milieubelastende activiteiten en verhogen door deelname aan ‘Green for Grey’ hun duurzaamheidsimago.

De stichting Senioren Residenties Drechtstreek te Sliedrecht exploiteert bijna 200 senioren appartementen in twee residenties. De bewoners van deze residenties wonen daar zelfstandig, met de zekerheid van zorg en andere diensten, indien daar behoefte aan be- of ontstaat. Zij heeft op dit moment een duurzame revitalisatie van haar serviceflats in uitvoering. Dit past in haar beleid om voortdurend innovatieve duurzame kwaliteit te leveren in huisvesting en zorg voor ouderen.

In het duurzaamheidsbeleid van de Stichting Drechtstreek past ook naadloos de verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het plukken van laaghangend fruit t.b.v. energiebesparing.

GreenforGrey maakt de gewenste plaatsing van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen mogelijk.

gfg foto-largeKlimaatservice Holland BV, Elektro-service Holland BV en BM Van Houwelingen hebben zich bereid verklaard als sponsor op te treden.

Deze bedrijven tonen hierdoor hun maatschappelijke betrokkenheid, hun inzet voor duurzaamheid en hun activieve betrokkenheid in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

CSRE dankt de Stichting Service Residenties Drechtstreek en de sponsoren voor hun grote inzet bij het realiseren van dit eerste project.

Mede hierdoor kan GreenforGrey een nieuwe impuls betekenen voor de verduurzaming van maatschappelijk en publiek vastgoed in Nederland.  

Contact:

Voor nadere informatie: Ad van Driel, directeur CSRE

  • info©csre•nl  (info©csre•nl)   
  • 06 5578 2645
  • http://www.csre.nl/green-for-grey/
csre-nieuw visitekaartje back CSRE