Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'

GreenForGrey

Filosofie

Bevordering verduurzaming vastgoed met een win-win resultaat voor deelnemende partijen en de samenleving.

 

 

 • GreenforGreyeen nieuwe impuls voor ‘verduurzaming’ van maatschappelijk vastgoed. Verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving is een belangrijke doelstelling voor politici, ambtenaren, ontwikkelaars, bouwers, eigenaren en gebruikers van vastgoed. 

Eén van de mogelijkheden hiertoe is het produceren van groene stroom door het plaatsen van hoogwaardige zonnepanelen.

De tijd om deze investering ‘terug te verdienen’ is echter te lang. Investering is in de praktijk dus alleen mogelijk met subsidie.

 • GreenforGrey is een methodiek die het maatschappelijke instellingen, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen ed., mogelijk maakt met hulp (sponsoring) van het bedrijfsleven te investeren in zonnepanelen. 

Deze verduurzaming van maatschappelijk vastgoed levert een win-win situatie voor de deelnemende partijen en de samenleving.

Positief neveneffect is de kostenbezuiniging die gerealiseerd wordt in sectoren (zorg,onderwijs) die heden ten dage lijden onder bezuinigingen.

Doel

 • Verduurzaming en energiebesparing bevorderen en stimuleren bij eigenaren / gebruikers van gebouwen door het onder voorwaarden verstrekken door bedrijven van een financiële vergoeding (sponsoring) voor de productie van groene stroom d.m.v. zonnepanelen. De doelgroep is in eerste instantie gebouwen met een maatschappelijke functie of publieke functie (zorg, onderwijs, sport, gemeente ed.).

Werkwijze

 • Een eigenaar van een gebouw, bijvoorbeeld een ziekenhuis of gemeentehuis, wil investeren in zonnepanelen. Deze kan onder voorwaarden, bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, een jaarlijkse sponsor-bijdrage voor de duur van 5 jaar ontvangen voor de productie van groene stroom d.m.v. zonnepanelen. Een bedrijf compenseert door deze sponsoring a.h.w. haar milieubelastende activiteiten door fictieve aankoop van groene stroom geproduceerd door zonnepanelen op maatschappelijke gebouw(en).

 

Voordelen voor deelnemers

 • Maatschappelijk: Stimulans voor gebouweigenaren om energiebesparende maatregelen te realiseren. Dus ‘verduurzaming’ van bestaand vastgoed.
 • Gebouweigenaren: De jaarlijkse bijdrage gedurende 5 jaar maakt het mogelijk de energiebesparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen versneld af te schrijven. De ‘terug verdien tijd’ wordt aantrekkelijk en maakt de investering verantwoord. Aantrekkelijke financiering van deze investering in duurzaamheid is mogelijk. Kostenbesparing en bijdrage aan duurzaamheid.
 • Bedrijven: De milieubelastende activiteiten door productie of transport kunnen gecompenseerd worden door de fictieve ‘aankoop’ van groene stroom elders. Het imago van duurzaamheid van deelnemende bedrijven wordt verstrekt d.m.v. externe en interne (website, jaarverslag) publicaties.De te verstrekken bijdrage voor aankoop groene stroom kan als kostenpost afgetrokken worden. Extra fiscaal voordeel vanwege investering in duurzaamheid wordt onderzocht.

 

Samengevat

 • Verspilling van energie verbruik tegengaan door verduurzaming.
 • Energie besparing door investering van eigenaren van maatschappelijk of publiek vastgoed in kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen .
 • Bedrijven compenseren hun milieubelastende activiteiten door sponsoring van de productie van groene stroom d.m.v. zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed.

GreenforGrey’  maakt zonne-energie voor maatschappelijke instellingen haalbaar

Voor nadere informatie over projecten:

 Lees verder 

GFG-START1

De organisatie verloopt via de eigenaar van het concept ‘GreenforGrey’ t.w.:

Consultancy for Sustainable Real Estate (CSRE) te Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Contactpersoon:

Ad van Driel

Emailinfo©csre•nl  (info©csre•nl)  

De juridische ondersteuning van ‘Green for Grey’ ligt in de deskundige handen van:

Jongeneel cs
Advocaten

         

 

Voor nadere informatie:

1 Reactie op Green for Grey