Consultancy

Sustainable
Real Estate
for
'strategy and sustainability of the building environment'

CSRE en Intramij bieden bouwbedrijven, ontwikkelaars, installateurs en andere bouw en/of vastgoed gerelateerde bedrijven de mogelijkheid van een ‘strategy audit’ op hoofdlijnen.

CSRE : Ad van Driel, expert in vastgoedstrategie en duurzaamheid.

Intramij
: Martijn van Driel, expert in ondernemings- en marketingstrategie (www.intramij.nl)

Probleemstelling
In de huidige crisis hebben veel bedrijven in de bouw- en vastgoedsector problemen t.a.v. de continuïteit. Kwaliteit bieden alleen is niet meer voldoende om klanten te behouden of nieuwe markten te ontsluiten.

Strategy audit

De strategy audit bevat een quickscan van de bestaande strategie, gevolgd door een presentatie van mogelijke verbeteringen.

Onze aanpak bestaat uit drie stappen in drie weken.

Stap 1: Quickscan
Een delegatie van uw bedrijf presenteert haar visie, strategie, werkwijze, organisatie, marketingbeleid en toekomstverwachting in hoofdlijnen. Daarnaast analyseren we uw belangrijkste beleidsdocumenten. Wij kijken hierbij vooral waar de kennis, kunde en ervaring ligt en wat de kracht en passie is van de ambassadeurs van het bedrijf.

Stap 2: Strategische opties
Ad en Martijn presenteren hun bevindingen en aanbevelingen t.a.v. ondernemings- en marketingstrategie. Onze aanbevelingen vormen de aanzet voor een plan van aanpak.

Stap 3: Evaluatie
De strategy audit eindigt met een slotgesprek. De ondernemer beslist over voortzetting van de samenwerking dan wel (vrijblijvend) een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met:

Ad van Driel, MRE FRICS

  • Emailinfo©csre•nl  (info©csre•nl)